Zajišťování podkladů a zpracování žádostí o dotace z Operačních programů Evropských strukturálních fondů a Národních dotačních programů
 
Cangemia a.s.

Realizujeme

  • Dotace ze strukturálních fondů operačních programů a národních zdrojů
  • Zajištění předfinancování a kofinancování těchto projektů s bankovním ústavem
  • Centrální investiční pobídky
  • Regionální investiční pobídky
  • Projektová činnost