Realizujeme

  • Dotace ze strukturálních fondů operačních programů a národních zdrojů
  • Zajištění předfinancování a kofinancování těchto projektů s bankovním ústavem
  • Centrální investiční pobídky
  • Regionální investiční pobídky
  • Projektová činnost