Zajišťování podkladů a zpracování žádostí o dotace z Operačních programů Evropských strukturálních fondů a Národních dotačních programů
 
Cangemia a.s.

Zrealizované projekty

Zde je uvedeno jen několik vybraných z mnoha úspěšně zrealizovaných projektů.

 • Revitalizace průmyslového areálu společnosti FV-Plast, s.r.o. v Bohdalicích, v celkové objemu 32 mil. Kč.
 • Průmyslový areál společně se sídlem společnosti PTD CZ, s.r. o. a sídla v Nížkovicích z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogramu Nemovitosti, objem investice cca 150 mil. Kč.
 • Rekonstrukce průmyslového areálu DENDERA a.s., Němčice z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogramu Nemovitosti, objem investice cca 40 mil. Kč.
 • Realizace páteřní kanalizační sítě včetně výstavby čističky odpadních vod v obci Milíkov z operačního programu Životní prostředí, výše investice 64 mil. Kč.
 • Realizace páteřní kanalizační sítě včetně výstavby čističky odpadních vod v obci Písek z operačního programu Životní prostředí, výše investice 27 mil. Kč.
 • Revitalizace bývalého agropodniku s.p. na moderní autosalon Škoda + výroba proutěného zboží a přívěsných vozíků + komerční objekt společnosti Autocentrum Lukáš v Novém Jičíně za 50 mil. Kč, operační program Podnikání a inovace.
 • Energetické úspory na sídle společnosti ADAST, a.s. v Adamově cca za 30 mil. Kč z operačního programu Podnikaní a inovace pro konkurence schopnost.
 • Nákup technologií a ICT pro společnost TOOLTECH, s.r.o. se sídlem v Jablůnce z Operačního programu Podnikaní a inovace pro konkurence schopnost.
 • Sociální bydlení Milíkov, financované z rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení.
 • Navýšení kapacity Mateřské školy v Raškovicích – 20 mil. z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
 • Odkanalizování obce Ořechov – 55 mil. z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).
 • Odkanalizování obce Dolní Lomná – 15 mil. z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).
 • Trafin oil, a.s. nákup technologií – 6 mil. z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).
 • Organic technology s.r.o. – energetické centrum na zpracování odpadu v Horní Suché – 252 mil. z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).
 • SVJ Návsí – energetické úspory na bytovém domě – 2,5 mil. z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
 • Nemocnice Třinec – výběrová řízení.
 • Městský úřad Orlová – výběrové řízení na generálního dodavatele dešťové kanalizace.
 • Komorní Lhotka – výzva zvyšování bezpečnosti v obci –  chodníky 6 mil. ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).