Zrealizované projekty

Zde je uvedeno jen několik vybraných z mnoha úspěšně zrealizovaných projektů.

  • Revitalizace průmyslového areálu společnosti FV-Plast, s.r.o. v Bohdalicích, v celkové objemu 32 mil. Kč.
  • Průmyslový areál společně se sídlem společnosti PTD CZ, s.r. o. a sídla v Nížkovicích z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogramu Nemovitosti, objem investice cca 150 mil. Kč.
  • Rekonstukce průmyslového areálu DENDERA a.s., Němčice z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogramu Nemovitosti, objem investice cca 40 mil. Kč.
  • Realizace páteřní kanalizační sítě včetně výstavby čističky odpadních vod v obci Milíkov z operačního programu Životní prostředí, výše investice 64 mil. Kč.
  • Realizace páteřní kanalizační sítě včetně výstavby čističky odpadních vod v obci Písek z operačního programu Životní prostředí, výše investice 27 mil. Kč.
  • Revitalizace bývalého agropodniku s.p. na moderní autosalon Škoda + výroba proutěného zboží a přívěsných vozíků + komerční objekt společnosti Autocentrum Lukáš v Novém Jičíně za 50 mil. Kč, operační program Podnikání a inovace.
  • Energetické úspory na sídle společnosti ADAST, a.s. v Adamově cca za 30 mil. Kč z operačního programu Podnikaní a inovace pro konkurence schopnost.
  • Nákup technologií a ICT pro společnost TOOLTECH, s.r.o. se sídlem v Jablůnce z Operačního programu Podnikaní a inovace pro konkurence schopnost.
  • Sociální bydlení Milíkov, financované z rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení.